Follow the latest

News

THÍ ĐIỂM NHẬP CƯ Ở CÁC TỈNH NÔNG THÔN VÀ MIỀN BẮC
2 years ago

THÍ ĐIỂM NHẬP CƯ Ở CÁC TỈNH NÔNG THÔN VÀ MIỀN BẮC

𝘝ề 𝘤𝘩ươ𝘯𝘨 𝘵𝘳ì𝘯𝘩 𝘯à𝘺 : Thí điểm Nhập cư ở nông thôn và miền Bắc là một chương trình hướng tới cộng đồng. Chương trình được tạo ra để truyền bá lợi ích của việc nhập cư kinh tế cho các cộng đồng nhỏ trong một tỉnh bang bằng cách tạo cơ hội đạt PR […]

Read more...
HỘI THẢO DU HỌC CỦA PARKWAY CONSULTING
2 years ago

HỘI THẢO DU HỌC CỦA PARKWAY CONSULTING

HỘI THẢO TRỰC TIẾP: DU HỌC CANADA 2022 TIẾT KIỆM VỚI CÁC NGÀNH DỄ ĐỊNH CƯ Với trình trạng thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao, Canada đã đặt mục tiêu nhập cư 1.2 triệu người đến 2023 Đây là cơ hội rất lớn cho du học sinh tại Canada 𝗡𝗚𝗔̀𝗡𝗛 𝗛𝗢̣𝗖 𝗡𝗔̀𝗢 𝗦𝗔́𝗡𝗚 […]

Read more...
International Graduates in Demand -Nova Scotia
3 years ago

International Graduates in Demand -Nova Scotia

The International Graduates in Demand stream is for recent international graduates whose skills and education match specific National Occupational Classification (NOC) job categories. This stream is currently open to workers in 2 NOC job categories: NOC 3413: nurse aides, orderlies, and patient service associates NOC 4214: early childhood educators and assistants ELIGIBILITY To apply you […]

Read more...
ESA Tools
3 years ago

ESA Tools

These web-based tools help employers and employees understand ESA rights and obligations

Read more...
WHMIS guide
3 years ago

WHMIS guide

This guide provides an overview of the Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS), a Canada-wide system designed to give employers

Read more...

Quick Links

Our Contacts